Plastic Speelgoed: leuk voor even en dan wordt het afval

We besloten mee te doen met een OPENIDEO challenge: how kunnen we producten naar mensen brengen zonder het genereren van plastic afval? Met sCoolMakers kunnen kinderen de levenscyclus van anders niet-recyclebaar plastic speelgoed verlengen, door meer hergebruik en het verminderen van de vraag naar plastic. De markt voor speelgoed is enorm en kinderen en hun families nieuwe gewoontes aanleren, kan een grote impact hebben.

30 juli 2017 /// Rieta Aliredjo

Klik hier voor onze projectpagina op OPENIDEO.

Update: we zijn niet geselecteerd om door te gaan naar de volgende ronde van de competitie. Prima en voorwaarts! 

Een probleem waar niemand over praat

Kinderen gebruiken heel veel spullen in korte tijd. Daar kunnen ze niets aan doen: ze groeien snel uit hun spullen, fysiek, mentaal en emotioneel. Van alle spullen die zij gebruiken, is vooral speelgoed misschien, met de uitzondering van een aantal favorieten, datgene wat een kort leven beschoren is. Hoeveel speelgoed slaagt er daadwerkelijk in om de verbeelding vast te houden voor langer dan misschien een paar dagen? Helaas voedt dit wereldwijd een $90 miljard speelgoed industrie waarbij plastic 90% van deze markt uitmaakt. Dit is een groot probleem, zoals ook beschreven in een Huffington Post artikel

 

Los van de enorme grote van de markt, benadrukt het artikel een aantal andere nadelen. Veel plastic speelgoed is van lage kwaliteit, eigenlijk ontworpen om toe te voegen aan de afvalstromen. Ook al zou recyclen een gewoonte zijn, het meeste speelgoed is geen goede kandidaat voor recyclen, omdat het typisch gemaakt is van meerdere materialen die niet gescheiden kunnen worden.   

Met bewustzijn komt verantwoordelijkheid en empowerment

We moeten allemaal een stap terug nemen en het grotere plaatje zien. Kinderen, misschien vooral in welvarende samenlevingen, leren niet over de impact dat wegwerp speelgoed heeft op het milieu. Nieuw speelgoed krijgen bij elke verjaardag of feestdag is normaal geworden. Zouden kinderen deze verwachting hebben, als we bereid waren om het hele verhaal met ze te delen? We denken dat zij het recht hebben om het hele verhaal, omdat het hun toekomst betreft. We geloven ook dat kinderen bereid zijn om te leren, omdat kinderen van nature idealisten zijn. Als wij ze de kans geven om te leren over het behoud van onze planeet en haar schaarse grondstoffen, zullen zij de gelegenheid aangrijpen hieraan bij te dragen.

 

Met sCoolMakers willen wij het leuk en makkelijk maken voor kinderen om hun gebruikte spullen te verhandelen met elkaar. Door het verlengen van het leven van (plastic) spullen en het aanleren van een manier van denken en handelen dat een circulaire economie bevordert. Kinderen leren te delen, een product dat zij niet meer gebruiken door te geven, kwaliteit te waarderen en te kiezen voor tweedehands inplaats van nieuw. We hopen het bewustzijn te vergroten en daarmee het gevoel van verantwoordelijkheid en empowerment. 

Uiteindelijk wordt aanbod gevoed door vraag. Stel je een wereld voor waar kinderen een stem hebben en deze stem gebruiken voor het goede. Door te vragen naar duurzamere producten voor nu en in de toekomst. Misschien zal de dag weer komen, waarin speelgoed wordt ontworpen om te gebruiken en te hergebruiken, doorgegeven van generatie op generatie. 

 

hola@scoolmakers.com
Subscribe to our newsletter:
Copyright © 2017 - 2018 sCoolMakers